Fragment wywiadu z Jurkiem Owsiakiem na temat sposobu funkcjonowania systemu depozytowego w czasie trwania festiwalu Pol’and’Rock 2019CZWARTEK 1. SIERPNIA 2019 – 14:36

Na festiwalu w roku 2019 w strefie Premium Lech używano naszych kubków wielorazowego użytku w oparciu o system depozytowy przez nas sugerowany.